Kofein i rak

Smatra se da bi se preko 90% slučajeva raka moglo sprečiti kada bismo primenjivali ono što već znamo o prevenciji raka. Decenijama je upotreba duvana povezana sa razvojem raka. Upotreba alkohola je povezana sa odredjenim vrstama raka. Ukazano je da mnogi lekovi proizvode rak. Sada postoji bar isto toliko dokaza koji ukazuju da kofein takodje prouzrokuje rak.

Kofein oštećuje hromozome

Već najmanje dve decenije se zna da je kofein mutagen i da oštećuje hromozome. Zbog ovakvog delovanja kofeina krajnje je nepoželjan za veoma mlade osobe ili osobe koje još uvek mogu da radjaju decu. Naravno, čim prodje doba radjanja dece, ulazi se u doba raka. Prema tome, moramo se suočiti sa činjenicom da, u stvari, u životu čoveka nema perioda u kome je bezbedno koristiti kofein. Ekvivalent od 8 šolja kafe ili 11 šolja crnog čaja značajno povećava stopu mitoze (ćelijske deobe) ljudskih limfocita, i daleko pre nego što to laboratorijska oprema može da utvrdi laboratorijskim merenjima, limfociti osećaju tanane efekte.

Takve mitoze predstavljaju trajne, abnormalne promene u ćelijama, koje, ako se jave kod nerodjenog deteta, mogu da proizvedu urodjene mane. Nije slučajno da vidimo eksploziju urodjenih grešaka metabolizma kod novorodjenih beba.

Kafa i rak bešike

Povezanost kafe sa rakom bešike kod žena nije se razlikovala bez obzira da li je korišćena kafa bez kofeina, sa kofeinom, obična ili instant, i bez obzira da li je kuvana jaka ili slaba kafa. Rizik od raka bešike je po istraživanjima nešto manji za muškarce u odnosu na žene.

Pošto je rak prouzrokovan izmenom u hromozima i jedarnoj strukturi ćelija, i pošto je poznato da kofein oštećuje hromozome, izgleda razumno, čisto na teorijskim osnovama, smatrati da kofein ima ulogu u izazivanju raka i da se treba odstraniti iz ishrane. Naravno, može se utvrditi veza izmedju braon napitaka i raka u populacionim istraživanjima na celim državama, što nije samo teorijski.

Pored direktnog oštećivanja ćelija, izgleda da su neophodni i drugi faktori pre nego što može doći do razvoja raka. Izgleda da su potrebni virus i urodjena podložnost. Virusi raka verovatno borave u životinjama koje su nam ljubimci ili koje koristimo za hranu, a izgleda da urodjena podložnost nastaje usled neke slabosti u genetičkoj strukturi osobe. Primer urodjene slabosti bi bio bleda koža i plave oči kao faktor podložnosti za dobijanje raka kože. Slično tome, izgleda da su neke osobe podložnije raku pluća zbog pušenja.

Svi verovatno znamo nekoga ko je uživao odredjenu lošu naviku celi život bez vidljivih velikih štetnih efekata. U stvari, neki od ovih “preživelih” čak pripisuju svoju dugovečnost ovoj svojoj lošoj navici. Svi smo čuli dosetke staraca, kada ih pitaju za tajnu njihovog dugog života: “Pušim samo one cigarete koje se umotavaju rukom”, ili “Uvek pijem svoju kafu crnu”. Ali to su doslovno samo preživeli. Pa ipak, koliko smo spremni da prihvatimo ovaj savet kao mudar i proveren kao izgovor da bismo nastavili sa svojim lošim navikama. Kada bi novine iz San Franciska objavile naslov koji glasi: “Čovek u kostimu supermena preživeo skok sa mosta Golden Gejt”, koliko ljudi bi izašlo, iznajmilo kostim supermena, i skočilo sa mosta, misleći da su našli tajnu za bezbedan skok sa velike visine i rashladjivanje u vodi po vrelom letnjem danu? U pravu ste, zaista mali broj. Šanse su u svakom slučaju, bilo da se radi o mostovima, kofeinu, nikotinu ili alkoholu, odlučno protiv ljudskog roda.

Zastrašujuće je pomisliti da takva raširena navika kao što je upotreba kofeina najverovatnije slabi celokupan ljudski rod i proizvodi trajni gubitak odredjenih sposobnosti uma ili otpornosti na bolest preko oštećenja hromozoma mutacijama. Ova uobičajena i veoma prijatna navika se može okarakterisati kao vrsta genocida! Moguće je da je težnja, da starije žene imaju veći procenat dece sa Daunovim sindromom u odnosu na mladje, povezana sa dužim periodom ponavljanih izlaganja mutagenima kao što je kofein. Neki istraživači smatraju da pošto kofein izaziva kod nerodjene bebe neke od istih efekata kao i zračenje, izgleda razumno pripisati deo oštećenja i pobačaja upotrebi kofeina.

Dr Agata Tres